Про УЕА
Зелений Світ
стисло про нас
Новини ми, Україна, світ
Проекти сучасні та майбутні
Наша газета інтернет версія
Україна
сталий розвиток
інтерв’ю, статті
Друзі Землі брати по справі

Zelenysvit on FBМи на FaceBookMETA-Ukraine

www.zelenysvit.org.ua - УЕА Зелений Світ

Новини

Від “Зеленого Світу”  

Президент України Зеленський затвердив напрямки сталого розвитку України до 2030 року.
 01.10.2019 12:39:39

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вже розповідав, що заважає розвитку України, а тепер підписав указ щодо Цілей сталого розвитку країни на період до 2030 року. Про це повідомляє Офіс глави держави.

Метою указу є забезпечення національних інтересів України з питань сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня і якості життя населення, дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина. Також наголошується, що цей указ підписаний на підтримку проголошених резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 25 вересня глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року та результати їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України.

Так, в рамках сталого розвитку України поставлені наступні цілі:

·                     подолання бідності;

·                     подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства;

·                     забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці;

·                     забезпечення комплексної та справедливого якісної освіти і заохочення можливості навчання протягом усього життя для всіх;

·                     забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчат;

·                     забезпечення доступності і сталого управління водними ресурсами та санітарією;

·                     забезпечення доступу до недорогих, надійним, стійким і сучасних джерел енергії для всіх;

·                     сприяння поступальному, комплексному та сталому економічному зростанню, повної і продуктивної зайнятості та гідної роботи для всіх;

·                     створення стійкої інфраструктури, сприяння всеосяжної і стійкою індустріалізації та інновацій;

·                     скорочення нерівності;

·                     забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості і екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;

·                     забезпечення переходу до раціональних моделям споживання і виробництва;

·                     вжиття негайних заходів щодо боротьби зі зміною клімату і його наслідками;

·                     збереження і раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;

·                     захист і відновлення екосистем суходолу і сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба із спустелюванням, припинення і повернення назад (розвороту) процесу деградації земель і зупинка процесу втрати біорізноманіття;

·                     сприяння побудові миролюбного і відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних і заснованих на широкому участю інститутів на всіх рівнях;

·                     зміцнення засобів здійснення і активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

"Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розробки проектів прогнозних і програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України", - йдеться в указі.

Президент доручив Кабінету міністрів у двомісячний термін залучити вчених, експертів і громадськість до аналізу прогнозних і програмних документів.

« До новин цієї рубрики
« До головної сторінки новин »

(C) 2005-2019 УЕА “Зелений Світ”
юр.адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 4
для листування: УЕА "Зелений світ"
01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, 9
(050)-480-20-85 Олена Хохлова
(044) 289-16-80, zeleniysvit@ukrpack.net