Про УЕА
Зелений Світ
стисло про нас
Новини ми, Україна, світ
Проекти сучасні та майбутні
Наша газета інтернет версія
Україна
сталий розвиток
інтерв’ю, статті
Друзі Землі брати по справі

Zelenysvit on FBМи на FaceBookMETA-Ukraine

www.zelenysvit.org.ua - УЕА Зелений Світ

Новини

Від “Зеленого Світу”  

АНОС науково-практичного семінару.
 30.10.2016 21:58:39

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина»

 

Міністерство екології та природних ресурсівУкраїни

З метою:

o          впровадження новітнього підходу в збереженні біологічного різноманіття  впровадження системи НАТУРА 2000/Смарагдової мережі України та імплементації положень Бернської конвенції та Директиви 92/43ЄЕС про збереження природного середовища існування дикої флори та фауни та природних оселищ;

o          збереження рідкісних степових угруповань та рідкісних видів Дністровського каньйону: ковили найкрасивішої, волосистої та пірчастої, відкасника осотовидного та татарниколистого, шиверекії подільської, тонконога різнобарвного, молодила руського, зіноваті білої Блоцького та подільської та сеслерії Гейфлера.

o          створення нових заповідних об’єктів в межах Дністровського каньйону з метою збереження рідкісних видів та рідкісних природних оселищ -  заказників, пам’яток природи, об’єктів Смарагдової мережі та об’єктів НАТУРА 2000.

o          інвентаризації біологічного різноманіття Дністровського каньйону беручи до уваги останні досягнення сучасної геоботаніки та екології

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичного семінару «ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ ТА ОСЕЛИЩ ДНІСТРОВСЬКОГО КАНЬЙОНУ», який відбудеться наприкінці лютого 2017 року /

 

В рамках роботи семінару планується розглянути наступні питання

1. Класифікація біотопів як попередня умова їх інвентаризації для створення мережі НАТУРА 2000 / Смарагдової мережі України.

2. Рідкісні види та рідкісні угруповання Дністровського каньйону як однієї із перспективних територій для організації мережі НАТУРА 2000 /Смарагдової мережі України.

3. Методологія створення об’єктів НАТУРА 2000 / Смарагдової мережі України на прикладі об’єктів Дністровського каньйону.

4. Юридичні аспекти подання та функціонування об’єктів НАТУРА 2000 / Смарагдової мережі України.

5. Залучення громадськості до обговорення питання створення об’єктів НАТУРА 2000 / Смарагдової мережі України.

 

Обговорення буде проходити у вигляді виступів та круглого столу. Для формування програми семінару просимо всіх зацікавлених надіслати підтвердження участі в семінарі та теми доповіді. Форми участі – очна та заочна (у формі публікації). Публікація тез семінару - безкоштовна.

Рекомендований обсяг матеріалів – 1-5 стор., 12 шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1. Можливою є публікація коротких повідомлень про зустрічі та поширення рідкісних видів та оселищ із зазначенням місця знахідки та координат:

Вид / оселище

Місце знахідки

Координати

Дата знахідки

Авторство знахідки

 

Заявка на участь в семінарі із зазначенням теми доповіді, місця роботи та поштової адреси атвора має бути подана до 15 січня 2017 року.

*            *           *

« До новин цієї рубрики
« До головної сторінки новин »

(C) 2005-2020 УЕА “Зелений Світ”
юр.адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 4
для листування: УЕА "Зелений світ"
01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, 9
(050)-480-20-85 Олена Хохлова
(044) 289-16-80, zeleniysvit@ukrpack.net