Про УЕА
Зелений Світ
стисло про нас
Новини ми, Україна, світ
Проекти сучасні та майбутні
Наша газета інтернет версія
Україна
сталий розвиток
інтерв’ю, статті
Друзі Землі брати по справі

Zelenysvit on FBМи на FaceBookMETA-Ukraine

www.zelenysvit.org.ua - УЕА Зелений Світ

Проекти

Проекти  

Проект УЕА "Зелений світ" "Екологія і довголіття".
 03.12.2014 11:30:23

ПРОЕКТ

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ  "ЗЕЛЕНІЙ СВІТ"

«ЕКОЛОГІЯ І ДОВГОЛІТТЯ: ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗДОРОВ'Я, ПРОФІЛАКТИКА ВІКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ І ПРИСКОРЕНОГО СТАРІННЯ, ЗНИЖЕННЯ ПЕРЕДЧАСНОЇ СМЕРТНОСТІ ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ ПРИЧИН У ГРОМАДЯН УКРАЇНИ»

 

 

         Мета проекту:

        Збільшення тривалості і якості життя, ревіталізация і гальмування процесів злоякісної трансформації тканин, підвищення фізіологічної стійкості до несприятливої дії екологічних і біологічних чинників у громадян України.

        Проект носить інформаційно-освітній, консультаційно - просвітницьий характер і покликаний популяризувати найзначиміші досягнення світової науки для підвищення здоров'я нації.

         Основні завдання проекту:

        1. Міждержавна гуманітарна співпраця у сфері охорони навколишнього природного середовища і формування культури здоров'я (підвищення рівня здоров'я і якості життя) є істотною і необхідною умовою для вирішення завдань всебічного оздоровлення населення України.

        2. Обмін досвідом і залучення до проекту нових підтверджених ефективних розробок на стику екології ,  медицини,  біології,  генетики з  іншими науками. Об'єднання зусиль державних,  комерційних і громадських організацій в області формування активного довголіття і екологічної безпеки для здоров'я; забезпечення комплексного,міждисциплінарного, багаторівневого підходу в цих питаннях.

       3. Ведення просвітницької роботи в рамках проекту (статті у власній газеті, суспільні лекції, лекції для лікарів, практичні семінари-тренінги); сприяння впровадженню відновлюючих здоров’я і природозберігаючих технологій в систему освіти.

      4. Функціонування громадської приймальні УЕА "ЗЕЛЕНІЙ СВІТ", де кожен бажаючий може отримати детальну консультацію досвідченого кваліфікованого лікаря із створенням «ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗДОРОВ'Я» (конфіденційно, при необхідності – анонімно) з використанням досягнень нелінійних методів функціональної діагностики і відстежуванням здоров'я в динаміці. В процесі консультації видається індивідуальна програма біорегуляції і ревіталізації. Кожна індивідуальна програма оздоровлення включає різні рівні матеріальних витрат (від «бюджетного» до «оптимального»).

       5. Сприяння впровадженню підтверджених прогресивних оздоровчих методів для підвищення рівня здоровя та якості життя в роботу приватних та державних медичних закладів; ознайомлення з ними широких мас населення України.

       За основу Проекту прийнято метод пептидної регуляції активності генів.

       Концепція (принцип) методу пептидної регуляції

        1. Старіння (і хвороби) – це хронічний стрес, розтягнутий в часі, протягом якого відбувається поступове зношування систем організму. Старіння і хвороби можна ототожнити, оскільки в обох випадках відбувається знос систем організму.

        2. Один з основних показників старіння і хвороб – зниження відтворення білка, а значить – зниження відтворення тканин. Відтворення білка безпосередньо залежить від кількості коротких пептидів (ці пептиди регулюють активність генів для правильного відтворення білка). Їх кількість в тканинах організму людини з віком і при хворобах знижується. Учені визначили, що це зниження стає значним після 35-ти літнього рубежу життя людини. Такий дефіцит пептидів приводить до хвороб та передчасного старіння.

        3. Відновити відтворення білка (тканин) до рівня норми можливо за допомогою пептидних біорегуляторів. Був знайдений спосіб підтримки природного вироблення коротких пептидів організмом в необхідній  йому кількості, завдяки оригінальній технології виділення ендогенних регулювальників (тканеспецифічних коротких пептидів) з таких же по структурі, як у людини, тканин молодих здорових тварин.

         Проникаючи до клітин організму, пептидні біорегулятори стимулюють синтез білків, із яких ми складаємося, відповідно до індивідуальних особливостей організму і в потрібному біологічному ритмі та рівні молодого здорового організму. 

          Окрім цього, пептидні біорегулятори, подовжують життя функціонуючих клітин на 35-40 %, підтримують захисну дію організму на клітинному рівні, сприяють його насиченню живильними речовинами, а також відновленню пошкоджених тканин (травми, дії радіації, інтоксикації, інфекції, стреси). Пептиди відновлюють процеси саморегуляції, після чого клітини та органи починають працювати як у молодому здоровому організмі.

 

Актуальність і суть проекту

 

      Несприятлива екологічна ситуація, яка простежується в Україні та інші індивідуальні фактори, викликають ефекти передчасного (прискореного) старіння, ранньої інвалідизації (немічності) і передчасної смертності громадян України в порівнянні з тривалістю життя  у жителів  Західної Європи.

 

       При цьому підвищення рівня здоров'я (або «якості життя» в фізіологічному розумінні) змогло б у наших співвітчизників виробити стійкість і адаптацію до несприятливих факторів зовнішнього середовища і сприяти їх активному довголіттю.

 

      Це послужило приводом для пошуку і впровадження медичних інновацій. Один з таких прогресивних методів заслуговує на особливу увагу.

 

      Після більш ніж 40-річних досліджень і з розвитком сучасних технологій в медицині був знайдений і реалізований спосіб природного самооновлення організму і відновлення процесів його саморегуляції, після чого клітини і органи починають працювати як в молодому здоровому організмі, при цьому відзначається виражена протипухлинна дія.

 

       Цей метод отримав назву «пептидна регуляція за допомогою цитомаксів та  цитогенів» - найграндіозніша розробка військових вчених успішно допрацьована  на базі Київського інституту геронтології (ще з початку 1970-х років), нині визнана світовою медициною як саме значуще і доведене до практичного застосування відкриття за всю історію медицини та біології для продовження активного довголіття (отримано більше 80-ти патентів США та Європи).

 

       Незважаючи на те, що відкриття цього методу належить професорові Володимиру Хавінсону, особливу роль у його становленні слід відвести багаторічній співпраці вчених Києва та Санкт-Петербурга. Адже   відкриття спиралось, в тому числі, на результати 12-ти річних досліджень київських вчених під керівництвом академіка АМН України О.В.Коркушко.  За ці дослідження академік О.В. Каркушко був удостоєний Державної премії від уряду України.

 

        Результати досліджень українських вчених достовірно довели ефективність даних пептидних регуляторів, а саме: збільшення тривалості життя клітин на 30-40%, зниження ризику злоякісних новоутворень в 5 разів, зниження смертності майже в 2 рази.

 

       Дані пептидні препарати класів цитомаксів і цитогенів ексклюзивно випускаються тільки  Науково-виробничим центром ревіталізації та здоров'я (НПЦРІЗ) під «наглядом» автора методу та отримали високе офіційне міжнародне наукове визнання, а також практичне застосування в Європі, США, Канаді та інших регіонах, оскільки не мають аналогів на світовому ринку. Виробництво має сертифікат GMP (США). Засоби сертифіковані в Україні.

 

      Через рік після виходу цих пептидних препаратів на європейський ринок, в 2011 році професор В.Х. Хавінсон був обраний Головним геронтологом Європи (Президентом Європейського відділення Міжнародної асоціації геріатрії та геронтології програми ООН) та іноземним членом (академіком) НАМН України.

 

       Застосування комплексу пептидних біорегуляторів, що володіють тканиноспецифічною дією, є фізіологічно адекватним і супроводжується підвищенням адаптаційного потенціалу організму, що сприяє оздоровленню і зниженню темпу старіння навіть при впливі на організм шкідливих факторів навколишнього  середовища.

 

       Пептидні регулятори професора В.Х Хавінсона не мають побічних ефектів, ефекту передозування, звикання і залежності. Вони доступні для самих різних верств населення.

 

       Усі зацікавлені громадяни можуть отримати консультацію кваліфікованого (спеціально підготовленого) лікаря по особовому застосуванню пептидних біорегуляторів цього методу, а медпрацівники можуть пройти безкоштовне навчання або інструктаж.

 

         Співробітники проекту завжди відкриті до обміну досвідом і залученню до проекту найзначиміших досягнень світової науки для підвищення здоров'я нації.

 

           

 

« До головної сторінки проектів »

(C) 2005-2023 УЕА “Зелений Світ” | Статут
юр.адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 4
для листування: УЕА "Зелений світ"
01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, 9
(066) 690-23-35 Ткаченко Віктор Павлович
(044) 289-16-80, zelsvit2@ukr.net