Про УЕА
Зелений Світ
стисло про нас
Новини ми, Україна, світ
Проекти сучасні та майбутні
Наша газета інтернет версія
Україна
сталий розвиток
інтерв’ю, статті
Друзі Землі брати по справі

Zelenysvit on FBМи на FaceBookMETA-Ukraine

www.zelenysvit.org.ua - УЕА Зелений Світ

Про УЕА

УКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ «ЗЕЛЕНИЙ СВІТ»

ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ – ЮРІЙ ІВАНОВИЧ САМОЙЛЕНКО

Українська екологічна асоціація «Зелений світ» заснована в грудні 1987 року, а уже навесні 1988 року відбулась перша конференція УЕА «Зелений світ», яка започаткувала розробку стратегії й тактики екологічного руху в Україні. Головна мета Асоціації, як зазначалось в її Статуті, полягає у «залученні широких верств громадськості до розв’язання екологічних проблем шляхом ідей виживання, демократії і гуманізму, сприяння забезпеченню громадянам права на здорове середовище проживання, яке є одним з невід’ємних прав людини».

В Програмі УЕА «Зелений світ» ставилась вимога зупинення розвитку атомної енергетики в Україні як такої, яка вимагає величезних ресурсів, веде до значних порушень екосистем України, являє собою реальну загрозу народу України і всьому людству; розробити варіанти найшвидшого закриття Чорнобильської АЕС. Серед напрямків і цілей діяльності підкреслювалась необхідність прийняття законів про ядерну енергетику і сприяння в наданні соціальної, медичної та іншої допомоги жертвам екологічних аварій і катастроф.

Намагання екологічних груп з різних областей України скоординувати свої дії втілилось у проведенні 28 жовтня 1989 року в приміщенні Республіканського будинку художника у Києві першого загальноукраїнського з’їзду УЕА «Зелений світ». У своїй вступній промові академік-письменник, Олесь Гончар закликав «зелених» неодмінно брати участь у творенні передусім природоохоронних законів, впливати на державну екологічну політику. Офіційним політичним гаслом Асоціації стали слова «Виживання. Демократія. Гуманізм». Делегатами з’їзду стали близько 600 представників з усіх областей України.

Становлення «зелених», зміцнення їх авторитету в українському суспільстві відбувалось завдяки людям-легендам Української екологічної асоціації «Зелений світ»: Святослав Дудко – відповідальний секретар Асоціації; Наталія Преображенська – посол Миру в Україні; Віктор Вовченко – голова юридичної комісії, автор громадського «Чорнобильського розслідування»; Євген Корбецький – член секретаріату, організатор соціального захисту ліквідаторів та чорнобильців; Божена Ольшанівська – представник Асоціації в США, голова неурядової організації «Американці на захист прав людини в Україні»; Мирослав Ілиняк та Наталка Павленко – представники Асоціації в Канаді (м. Торонто, організація «Еколос»); Володимир Тихий – член секретаріату, керівник представництва «Грінпіс» в Україні; В’ячеслав Можайкін – член секретаріату Асоціації та Юрій Самойленко, відповідальні за організацію першого мітингу «зелених» у Першотравневому парку; Михайло Пилипчук – поет, політв’язень, голова спілки «Порятунок річки Дністер»; Михайло Михалко – політв’язень, голова «Спілки «Порятунок Голосіїва», відповідальний за проведення масових акцій та пікетувань; Михайло Голубець – академік, голова комісії з питань збереження лісів; Григорій Гончаренко – голова Київської міської організації, голова експертної комісії Асоціації; Валентин Янківський (Зелений Валентин) – голова Одеської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Олег Сидоркін голова Черкаської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Євгенія Деркач – голова Закарпатської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Віталій Шило – голова Харківської обласної УЕА «Зелений світ»; Микола Симус – голова Львівської обласної організації «Зелений світ»; Віктор Фрейліх – голова Чернівецької обласної організації УЕА «Зелений світ», розкрив, засекречені владою, причини алопеції населення Чернівців; Віктор Хазан – голова Дніпропетровської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Тетяна Матюніна – голова Рівненської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Володимир Видайко – голова Тернопільської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Володимир Борейко – член Зеленої Ради, директор Київського еколого-культурного центру; Надія Рим – член Зеленої Ради, голова Калушської міської організації УЕА «Зелений світ», автор популярних посібників для екологічної просвіти молоді; Оля Скорик – член Зеленої Ради, учасник пішої екологічної ходи від Брюсселя до Москви «За без’ядерну Європу -95»; Леонід Сокоренко – член Зеленої Ради, учасник пішої екологічної ходи від Брюсселя до Москви «За без’ядерну Європу – 95».

Підтримали славні традиції та творять новітню історію Зеленого руху України Григорій Лисиченко – член. кор. НАН України, голова комісії з соціально-економічного та екологічного аналізу стану регіонів; Павло Писаренко – член. кор. АСН України, голова Полтавської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Сергій Літвак- к.т.н., декан екологічного факультету, голова Миколаївської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Павло Хазан – к.т.н., координатор міжнародних екологічних проектів, представник України в Європейському офісі Міжнародної федерації «Друзі Землі»; Володимир Усатенко – к.т.н., голова комісії з питань енергетики та Чорнобильських проблем; Володимир Довбах – к.т.н., голова комісії з проблем екології села; Віктор Ткаченко – організатор боротьби за створення парку імені В.Стуса, голова інформаційної комісії; Галина Денисенко – к.м.н., – голова комісії з охорони здоров’я; Валерій Кульматицький – к.т.н., голова Вінницької обласної організації УЕА «Зелений світ»; Микола Малюта – д.т.н., голова Одеської обласної організації УЕА «Зелений світ», організатор акцій порятунку Чорного моря; Галина Білоусова – голова Харківської обласної організації УЕА «Зелений світ», організатор впровадження екологічно безпечних технологій переробки відходів на залізничному транспорті; Володимир Бідуха – член Зеленої Ради, організатор акцій по збереженню археологічної спадщини Полтавщини; Любов Хмельницька – голова Черкаської обласної організації УЕА «Зелений світ»; Василь Слєсаренко – голова Київської міської організації, член Громадської ради Мінюсту України; Адель Босак – заступник голови УЕА «Зелений світ», представник Асоціації в Національній екологічній раді.

Українська екологічна асоціація «Зелений світ» постійно підіймає проблеми становлення і вдосконалення роботи інституту громадських екологічних інспекторів. Питання щодо їх взаємодії з державними органами виконавчої влади, з метою підвищення рівня екологічної безпеки та поліпшення природоохоронної роботи, актуальні в порядку денному діяльності екологічної громадськості.

УЕА «Зелений світ» наголошує на цілому ряді серйозних екологічних проблем суто внутрішнього характеру, що пов’язані зі специфікою виробничої інфраструктури, нерівномірним розподілом сировинних ресурсів, специфікою географічної зональності її території. Винятковою особливістю для України є те, що екологічно гострі локальні ситуації в Придніпров’ї, Донбасі, Північному Криму, Карпатах, Поліссі, на узбережжі Чорного та Азовського морів поступово перетворюються в регіональні екологічні кризові ситуації. Україну не оминули такі небезпечні явища, як кислотні дощі, транскордонне забруднення, руйнування родючого шару грунтів, зміни клімату, накопичення відходів, особливо токсичних і радіаційних, проблеми питної води, зниження природного потенціалу біологічного різноманіття.

З особливою гостротою УЕА «Зелений світ» ставить проблеми пов’язані з Чорнобильською катастрофою 1986 року та її тяжкими медико-біологічними наслідками, що поставили Україну в ситуацію наближену до рівня глобальної екологічної катастрофи. В зв’язку з цим за останні десятиліття намітилася чітка тенденція погіршення здоров’я населення та зменшення його чисельності. З метою донесення правдивої інформації про породжені Чорнобилем проблеми, члени Асоціації активно виступають на конференціях, семінарах, круглих столах, прес-конференціях, громадських слуханнях, парламентських слуханнях, комітетських засіданнях.

Голова Асоціації Самойленко Ю.І. очолював Українську делегацію на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, що розглядала питання надання гуманітарної допомоги Україні, а також приймав участь як член делегації в найбільш важливих засіданнях Ради донорів фонду будівництва об’єкту «Укриття» в Лондоні.

Українська екологічна асоціація «Зелений світ» підготувала та розповсюдила Звернення до українського народу в якому висловила глибоку стурбованість щодо погіршення виконання невідкладних робіт на об’єкті «Укриття» Чорнобильської атомної станції з вини українських міністерств і відомств. Ця заява підтвердила безладдя в державі Україна, відсутність технологічної культури і відповідального ставлення до утримання особливо небезпечних об’єктів, якими є атомні електростанції.

Асоціацією також прийнята відкрита заява щодо ситуації навколо будівництва судноплавного ходу «Дунай-Чорне море» через гирло Бистре, що є порушенням заповідного режиму Дунайського Біосферного Заповідника. Українська екологічна асоціація «Зелений світ» заявила про своє засудження непродуманих дій Уряду України і подальше інтенсивне замулення каналу та економічні збитки, пов’язані з його розчищенням на протязі останніх років, показали об’єктивність наших експертних оцінок. Нажаль, альтернативний шлях прокладання каналу, запропонований Уряду Асоціацією, не був прийнятий. І за економічними збитками послідувало погіршення міжнародного іміджу України.

Члени Асоціації активно сприяють наданню гуманітарної допомоги медичним установам України та оздоровленню дітей з екологічно небезпечних регіонів. Так, за останнє десятиріччя за їх сприяння в сім’ях Ірландії відпочивали та оздоровлювались сотні дітей (сироти, напівсироти з багатодітних, бідних сімей) з сіл Київської, Рівненської та Вінницької областей. Асоціація також сприяла безкоштовній передачі від МОЗ України через Фонд спасіння дітей України від Чорнобильської трагедії діагностично-лікувальної апаратури НВП “ТехноКоМ” Іванківській районній лікарні та медичній амбулаторії с.Горностайпіль (колишній Чорнобильській район) Київської області, центральним лікарням Березнінського, Володимирецького, Зарічнянського, Дубровицького, та Сарненського районів Рівненської області, Коростеньській центральній медичній лікарні Житомирської області, Одеському медичному центру, діагностичному центру Вінницького університету, Республіканській фізіо – терапевтичній лікарні (м. Саки, АР Крим). Через членів Асоціації надавалась гуманітарна допомога дітям сіл Київської та Рівненської областей, районним лікарням міст Яготин та Березань, у Києві ОХМАДиту.

В Асоціації активно працюють комісії: з наукових проблем та незалежних екологічних експертиз; з питань енергетики та чорнобильських проблем; соціально-економічного та екологічного аналізу стану регіонів України; з питань екологічної освіти та виховання; з проблем екології села; з юридичних питань; інформаційна комісія; з охорони здоров’я; з організацій та проведення масових заходів; молодіжна комісія; порятунку Дніпра; контрольно-ревізійна.

Крім того, до складу УЕА «Зелений світ» входять колективні члени кількох громадських об’єднань, таких як «Спілка Порятунку Голосіїва», Київський міський крейсерський яхт-клуб, та інші. На території України легалізовано та працюють територіальні організації та філії УЕА «Зелений світ».

Останнім часом активістами УЕА «Зелений світ» було проведено підготовку Комплексного аналізу екологічного стану атмосферного повітря міста Києва на основі сучасних ГІС-технологій. Розробки карт ризиків. В ньому приймали участь експерти УЕА «Зелений світ» та Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, м. Київ.

Здійснено переклад з англійської на українську мову книги всесвітньо відомого вченого, члена Римського клубу Гюнтера Паулі «Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць» для популяризації інноваційних рішень.

Остання аварія на ядерній електростанції Фокусіма-1 і величезна кількість радіонуклідів довели безперспективність ядерної енергетики на розпаді урану. Тому альтернативи керованому ядерному синтезу водню для людства не існує. Експериментальне підтвердження реакції холодного ядерного синтезу дасть можливість для побудови реакторів нового покоління, невичерпного джерела енергії та зменшення забруднення довкілля.

На «ІІІ –му Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю» Головою Вінницької обласної організації УЕА «Зелений світ» Валерієм Кульматицьким було представлено наукову доповідь «Обгрунтування можливості реакцій холодного ядерного синтезу як бази енергетики майбутнього».

Разом з експертами Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України експерти Асоціації розробили «Рейтинги регіонів України за кількістю надзвичайних ситуацій (НС) техногенного характеру». Члени УЕА «Зелений світ» взяли активну участь в підготовці проекту «Комплексна оцінка регіональних екологічних ризиків».

За ініціативою Голови Полтавського обласного відділення УЕА «Зелений світ» Павла Писаренка та при підтримці Міністерства аграрної політики та продовольства України створений на базі ПДАА Науково-дослідний Центр з Біоенергетики в Центральному регіоні. Центр дає можливість реалізовувати пріоритетні науково-інноваційні проекти, постійно підтримувати зв’язок з сільськими громадами для розвитку сільських територій.

Молодь Асоціації бере участь у Проекті «ICYS-Україна», а також були членами ХХ Міжнародної конференції молодих вчених в Індонезіі.

Члени УЕА «Зелений світ» беруть активну участь у розвитку органічного землеробства та виробництва у багатьох регіонах України для забезпечення сталого розвитку сільських територій, відтворення родючості грунтів та збереження навколишнього середовища.

Важливий вклад у розвиток охорони навколишнього природного середовища зроблено активістами Асоціації Одещини в частині розробки проекту про забезпечення киснем бентосу в порту «Південний».

Представники Асоціації приймають активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах.

Українською екологічною асоціацією «Зелений світ» постійно розглядаються законопроекти, що подаються на розгляд до Верховної Ради України, які спрямовані на вдосконалення законодавчого врегулювання в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Члени Асоціації беруть активну участь в проведені міжнародних екологічних форумів, міжнародних науково-практичних конференцій, тренінгів, семінарів, громадських слуханнях у Верховний раді України, в роботі профільних комітетів, є членами багатьох Громадських Рад при державних інституціях.

Асоціацією наголошено на необхідності вирішення низки важливих питань, а саме: щодо необхідності фінансування заходів зі збереження природно-заповідного фонду України, підпорядкованого установам Держлісагенства; про збереження унікального природного комплексу «Белічанський ліс» близько 4 тис. гектарів; про порушення природоохоронного законодавства при вирубці лісів на території Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» загальною площею більше 300 га.; питання про заборону будівництва теплоелектростанції на біопалеві на території смт Іванків (яка суттєво підвищує радіоактивне забруднення); щодо продовження терміну дії експлуатаційної ліцензії для першого енергоблоку ЮУ АЕС з реактором ВВЕР-1000; звернення до Уряду країни, щодо необхідності досконального вивчення питання тарифоутворення запровадженого урядом; розгляд питання та надання пропозицій щодо енергетичної безпеки України Секретарю Ради національної безпеки і оборони України та Міністру енергетики та вугільної промисловості; звернення до Голови СБУ про кричущі факти корупції , які процвітають на вищому рівні в Міністерстві екології та природних ресурсів України.

Також, члени Асоціації приймають участь в організації масових природоохоронних заходів з метою очищення лісосмуг та берегів водойм та річок від твердих побутових відходів.

Українська екологічна асоціація «Зелений світ» постійно підіймає питання комплексного захисту природного середовища та ролі територіальних громад в сфері охорони навколишнього середовища через розширення застосування альтернативних джерел енергії, утилізації твердих побутових відходів, знищення карантинних бурьянів-алергенів, водозабезпечення та очищення побутових стоків населених пунктів, як необхідної складової здорового життя людини.

 

(C) 2005-2024 УЕА “Зелений Світ” | Статут
юр.адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 4
для листування: УЕА "Зелений світ"
01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, 9
(066) 690-23-35 Ткаченко Віктор Павлович
(044) 289-16-80, zelsvit2@ukr.net