Про УЕА
Зелений Світ
стисло про нас
Новини ми, Україна, світ
Проекти сучасні та майбутні
Наша газета інтернет версія
Україна
сталий розвиток
інтерв’ю, статті
Друзі Землі брати по справі

Zelenysvit on FBМи на FaceBookMETA-Ukraine

www.zelenysvit.org.ua - УЕА Зелений Світ

Друзі Землі

Статті, нариси, матеріали  

Ювілейний форум Довкілля для України відбувся у Києві.
 26.04.2013 23:51:36
23 квітня 2013 року відбулося урочисте відкриття 10-го ювілейного Міжнародного Екологічного форуму «Довкілля для України»

23 квітня 2013 року  відбулося урочисте відкриття 10-го ювілейного  Міжнародного Екологічного форуму «Довкілля для України». У церемонії відкриття брали участь: Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков, перший заступник Голови АП Ірина Акімова, перший заступник керівника Комітету ВР з питань екології Олег Лукашук, радник прем'єр-міністра України Анатолій Толстоухов. Значний інтерес до роботи форуму виявили представники дипломатичних місій: на відкриття заходу прибули представники посольств 30 країн, серед яких США, Японія, Словаччина, Чехія, Польща, Азербайджан та інші.

В рамках Міжнародного форуму відбулися: Конференції «Ріо+20: перспективи розвитку в українському вимірі» та круглий стіл «Впровадження Орхуської конвенції в Україні. Сучасний стан та перспективи»; науково-практичний семінар «Державно-приватне партнерство у сфері охорони довкілля»; семінар «Гармонізація освітніх програм: практика навчання екоменеджерів і екоаудиторів за європейськими програмами з отриманням європейських сертифікатів»; круглий стіл: «Біосферні резервати України, питання управління та сталого розвитку»;тренінг - Вибір екологічного проекту для інвестування за умови максимального очікуваного економічного ефекту і обмеженості ресурсів на його реалізацію; круглий стіл «Моніторинг навколишнього природного середовища»;круглий стіл на тему: «Державний екологічний контроль на воді, у лісах, на кордоні….»; тренінг «Системи управління навколишнім середовищем, інтегровані системи: розробка, впровадження, навчання персоналу, проведення аудитів - теорія та практика»; круглий стіл: «Перспективи розвитку сталого виробництва та споживання в Україні»; конференція «Міжнародна та національна практика  при формуванні зеленої економіки та запровадження  стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року»; круглий стіл: «Формування національної екологічної мережі: досвід та перспективи»; круглий стіл «Поводження з небезпечними відходами в Україні»; круглий стіл «Охорона та відтворення вод (поверхневих, морських): стан і перспективи реалізації державної природоохоронної політики», а також нагородження учасників Виставки призами та відзнаками.

24 квітня 2013 року в рамках проведення 10-го ювілейного Міжнародного форуму «Довкілля для України» відбулась презентація методичного посібника «Настанова щодо застосування зелених закупівель в державному та приватному секторах економіки».

Протягом останніх років Європейський Союз, виступаючи активним прихильником глобального підходу до зеленої економіки упроваджує інструменти з імплементації цієї моделі на законодавчому, методичному та інформаційному рівні.

Зелені закупівлі є одним з ефективних інструментів, поширений в країнах ЄС, Японії, США та інших країнах що упроваджують модель «зеленої економіки», – моделі яка поєднує економічне зростання разом з раціональним використанням природних ресурсів та запобіжними заходами щодо забруднення довкілля.

«Зеленими» вважаються закупівлі товарів, послуг чи робіт, які ґрунтуються на оцінці повної вартості предмету закупівлі з врахуванням заходів спрямованих на захист довкілля, що передбачає вибір економічно виправданої пропозиції з кращими екологічними технічними та/або якісними характеристиками у порівнянні з продукцією аналогічного функціонального призначення.

Дане видання є спільною працею науковців та правників, яке дозволить забезпечити здійснення раціональних та ефективних закупівель в державному та приватному секторах економіки.

Його унікальність полягає у тому, що пропонована ним методика ґрунтується на чинному українському законодавстві, охоплює у якості інструментів для здійснення закупівель як державні загальнообов’язкові норми, так і добровільні міжнародні та національні стандарти, кращий вітчизняний досвід та досвід інших країн.

Настанова щодо застосування зелених закупівель є доступною як для приватного сектору так і для розпорядників бюджетних коштів і є одним з кроків на шляху інтеграції України до Європейського Союзу.

В коментарях до видання Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков зазначивши що лише збалансоване поєднання економічних, екологічних та соціальних факторів розвитку країни допоможе їй стати на шлях сталого розвитку і досягти європейського рівня якості життя, підкреслив, – «Орієнтуючись на вибір продукції з покращеними екологічними характеристиками, органи державної влади, бізнесові та інші організації можуть зробити свій важливий внесок у розвиток в нашій країні екологічних інновацій, технологій більш чистого виробництва та поліпшення екологічних характеристик продукції упродовж життєвого циклу. Впевнений, що підтримуючи ініціативи у сфері екологізації суспільства та економіки, ми разом досягнемо спільної мети – покращення стану довкілля та якості життя громадян України».

Методичний посібник було видано за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України та Проекту «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки», який фінансується  Європейським Союзом та впроваджується консорціумом на чолі з Eptisa.

З 23-25 квітня 2013 року на виставкових експозиціях були представлені проекти що реалізуються громадськими організаціями-членами Громадської ради за сприяння Мінприроди. Особливістю експозицій є те, що вони презентують не одну організацію та її проекти, а навпаки – проекти певного напряму, що упроваджуються декількома організаціями.

Таки підхід демонструє злагоджену роботу в Громадській раді при Мінприроди України яка об’єднала 34 організації природоохоронного спрямування, діяльність яких спрямована на конструктивну співпрацю для досягнення чітко поставлених завдань.

Спільна експозиція громадських організацій була представлена за такими напрямами:

«Життя в стилі ЕКО» - упровадження проектів, спрямованих на формування екологічної культури населення, а також інформаційно-просвітницьких проектів природоохоронного спрямування для учнівської молоді.

«Розвиток сталого споживання та виробництва» - проекти, спрямовані на екологізацію галузей економіки, розвиток систем екологічного управління та технологій більш чистого виробництва.

«Органічний рух України» - презентація досягнень розвитку органічного виробництва в Україні.

«Розвиток та Довкілля» - презентація практичних проектів, спрямованих на вирішення локальних екологічних проблем за участю місцевих громад в рамках мережі неурядових організацій ООН-ГЕФ в Україні.

«Раціональне використання природних ресурсів» - презентація проектів спрямованих на розвиток сталого надрокористування.

«Збереження біорізноманіття» - презентація діяльності громадських інспекторів з охорони довкілля і проектів, спрямованих на збереження та відновлення природних об'єктів рослинного і тваринного світів.

«Захист тварин від жорстокого поводження» - презентація діяльності громадських організацій захисту тварин: притулки для домашніх і диких тварин, просвітницька діяльність.

                                   *          *          *

 

 

 

« До головної сторінки матеріалів Друзів Землі »

(C) 2005-2021 УЕА “Зелений Світ”
юр.адреса: 04070, м.Київ, Контрактова площа, 4
для листування: УЕА "Зелений світ"
01004, м.Київ, вул. Л.Толстого, 9
(066) 690-23-35 Ткаченко Віктор Павлович
(044) 289-16-80, zelsvit2@ukr.net